Семинары Софооса на сайте Творение:

Видео канала Творение на Youtube: